ASEAN Economic Community : AEC

 

 
 

 
 

 
 

หลักสูตรระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันและเวลาที่รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

ค่าลงทะเบียนเรียน

1. วันจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า /บ่าย /ค่ำ ชม.ละ 10 บาท  
2. วันเสาร์ - อาทิตย์                      ชม.ละ 20 บาท  
3. คอร์สพิเศษ 6 ชม.                 เหมาจ่าย 500 บาท
4. คอร์สพิเศษ 15 ชม.               เหมาจ่าย 1,200 บาท


ตารางเวลาเรียน
1. รอบเช้า  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
3. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
3. รอบค่ำ   ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น
4. เต็มวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.


 จำนวนชั่วโมง/ระยะเวลาเรียน
1. จำนวน 300 ชม. ระยะเวลาการเรียน 5 เดือน
3. จำนวน 150 ชม. ระยะเวลาการเรียน 5 เดือน
3. จำนวน 75 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 2.5 เดือน
4. จำนวน 40 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 2.5 เดือน
5. จำนวน 30 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 1 เดือน

  หมายเหตุ  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เนื่องจากเปิดรับสมัครทุกวัน 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โทร 035 213 334 ต่อ 0 
  กำหนดการเปิดเรียนเมื่อมีจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนเต็มกลุ่มจำนวน 20-25 คน

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันจันทร์-ศุกร์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1เสริมสวยสตรี 300
รอบเช้ารอเต็มกลุ่ม
3,010
 3003,310
 2เสริมสวยสตรี300รอบบ่าย
-
รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
 3ตัดผมชาย 300รอบเช้า1
รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
 4ตัดผมชาย300รอบบ่าย -รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 5อาหารไทยและขนมไทย
150รอบเช้า 5รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
6
อาหารไทยและขนมไทย150รอบบ่าย-รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
7
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบเช้า -รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
8
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบบ่าย
 - รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
9
ขนมอบ
300รอบเช้า
 1 รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
10
ขนมอบ
300รอบบ่าย -รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
11
ขนมอบ
300รอบค่ำ
 - รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 12ขับร้อง
75รอบค่ำ - รอเต็มกลุ่ม760
-
760

                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่  3 ส.ค. 2558 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันอาทิตย์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1ช่างซ่อมโทรทัศน์สี150
 เต็มวัน -รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
 2ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และช่างซ่อมตู้เย็น
150 เต็มวัน 11ธ.ค.583,025 3003,325
 3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
และรถจักรยานยนต์
150 เต็มวัน6พ.ย.583,025 3003,325
 4นวดแผนไทยพื้นฐาน150 เต็มวัน 11รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 5เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 150เต็มวัน
 8รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
6
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้องต้น150เต็มวัน
 6ก.พ.59 
3,025 3003,325
7
ขนมอบ  150เต็มวัน
1
พ.ย.583,010
 3003,310
8
ตัดผมชาย  150เต็มวัน
9ธ.ค.58
3,010
 3003,310
9
เสริมสวยสตรี  150เต็มวัน
10ก.พ.593,025
 3003,325
10
การจัดดอกไม้ 150 เต็มวัน -รอเต็มกลุ่ม
3,010
 3003,310
11
อาหารไทยและขนมไทย 150เต็มวัน
1 รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 12ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์75 เต็มวัน11 รอเต็มกลุ่ม1,510
300
1,810
 13นวดฝ่าเท้า75เต็มวัน
 2 รอเต็มกลุ่ม1,510 3001,810
 14โปรแกรม Word 75เต็มวัน
 8 รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 15โปรแกรม Excel 75เต็มวัน
 - รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 16โปรแกรม Power Point75เต็มวัน
1
 รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 17ดนตรีสากล (ไม่มีครูสอน)75
เต็มวัน -ยังไม่เปิด
1,510
 3001,810
18
เครื่องดื่ม75เต็มวัน
1รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 19สนทนาภาษาอังกฤษ 60รอบเช้า11
 รอเต็มกลุ่ม1,210
 3001,510
 20สนทนาภาษาอังกฤษ60รอบบ่าย
10 รอเต็มกลุ่ม1,210
 3001,510
 21ภาษาญี่ปุ่น40
รอบเช้า
3
 รอเต็มกลุ่ม810
 3001,110
 22ภาษาญี่ปุ่น40รอบบ่าย- รอเต็มกลุ่ม810
 3001,110
23
อาหารญี่ปุ่น30เต็มวัน
1 รอเต็มกลุ่ม610 300 910
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 12:17 น. )
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้300
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1331
mod_vvisit_counterเดือนนี้1008
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด91297
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?