ASEAN Economic Community : AEC

 

 

 

 หลักสูตรระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันและเวลาที่รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

ค่าลงทะเบียนเรียน

1. วันจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า /บ่าย /ค่ำ ชม.ละ 10 บาท  
2. วันเสาร์ - อาทิตย์                      ชม.ละ 20 บาท  
3. คอร์สพิเศษ 6 ชม.                 เหมาจ่าย 500 บาท
4. คอร์สพิเศษ 15 ชม.               เหมาจ่าย 1,200 บาท


ตารางเวลาเรียน
1. รอบเช้า  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
3. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
3. รอบค่ำ   ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น
4. เต็มวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.


หมายเหตุ  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เนื่องจากเปิดรับสมัครทุกวัน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โทร 035 213 334 ต่อ 0 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันจันทร์-ศุกร์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1เสริมสวยสตรี 300
รอบเช้า-
3,010
 3003,310
 2เสริมสวยสตรี300รอบบ่าย
-
 -3,025 3003,325
 3ตัดผมชาย 300รอบเช้า-
-3,025 3003,325
 4ตัดผมชาย300รอบบ่าย - -3,025
 3003,325
 5อาหารไทยและขนมไทย
150รอบเช้า 5 -3,025 3003,325
6
อาหารไทยและขนมไทย150รอบบ่าย--
3,025 3003,325
7
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบเช้า - -3,025
 3003,325
8
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบบ่าย
 - -3,010
 3003,310
9
ขนมอบ
300รอบเช้า
 1 -3,025
 3003,325
10
ขนมอบ
300รอบบ่าย - -3,010
 3003,310
11
ขนมอบ
300รอบค่ำ
 - -3,025
 3003,325
 12ขับร้อง
75รอบค่ำ 7 -1,510
300
1,810

                                                                                ข้อมูล ณ วันที่  8 ม.ค. 2558 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันอาทิตย์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1ช่างซ่อมโทรทัศน์สี150
 เต็มวัน - -3,010
 3003,310
 2ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และช่างซ่อมตู้เย็น
150 เต็มวัน 12 ม.ค.583,025 3003,325
 3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
และรถจักรยานยนต์
150 เต็มวัน-ก.พ.583,025 3003,325
 4นวดแผนไทย150 เต็มวัน 4- 3,025
 3003,325
 5เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 150เต็มวัน
 4ก.พ.583,025 3003,325
6
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้องต้น150เต็มวัน
 5ก.พ.58 
3,025 3003,325
7
ขนมอบ  150เต็มวัน
1-
3,025
 3003,325
8
ตัดผมชาย  150เต็มวัน
4
-
3,010
 3003,310
9
เสริมสวยสตรี  150เต็มวัน
 15 มี.ค.583,025
 3003,325
10
การจัดดอกไม้ 150 เต็มวัน 1-
3,010
 3003,310
11
อาหารไทยและขนมไทย 150เต็มวัน
 7 -3,025
 3003,325
 12ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์75 เต็มวัน - -1,510
300
1,810
 13นวดฝ่าเท้าพื้นฐาน75เต็มวัน
 1 -1,510 3001,810
 14โปรแกรม Word 75เต็มวัน
 1 -1,510
 3001,810
 15โปรแกรม Excel 75เต็มวัน
 - -
1,510
 3001,810
 16โปรแกรม Power Point75เต็มวัน
1
 -1,510
 3001,810
 17ดนตรีสากล (ไม่มีครูสอน)75
เต็มวัน -ยังไม่เปิด
1,510
 3001,810
18
เครื่องดื่ม75เต็มวัน
15 ธ.ค.571,510
 3001,810
 19สนทนาภาษาอังกฤษ 60รอบเช้า-
 -1,210
 3001,510
 20สนทนาภาษาอังกฤษ60รอบบ่าย
1 -1,210
 3001,510
 21ภาษาญี่ปุ่น40
รอบเช้า
3
 -810
 3001,110
 22ภาษาญี่ปุ่น40 รอบบ่าย4 -810
 3001,110
23
อาหารญี่ปุ่น30เต็มวัน
1 -610 300 910
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 11:24 น. )
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้356
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้353
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3302
mod_vvisit_counterเดือนนี้7361
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7361
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?