สมุดภาพ InfographicsASEAN Economic Community : AEC

 

อาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

 

 
 

 
 

 
 

หลักสูตรระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันและเวลาที่รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 16.30 น.
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

ค่าลงทะเบียนเรียน

1. วันจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า /บ่าย /ค่ำ ชม.ละ 10 บาท  
2. วันเสาร์ - อาทิตย์                      ชม.ละ 20 บาท  
3. คอร์สพิเศษ 6 ชม.                 เหมาจ่าย 500 บาท
4. คอร์สพิเศษ 15 ชม.               เหมาจ่าย 1,200 บาท


ตารางเวลาเรียน
1. รอบเช้า  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
3. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
3. รอบค่ำ   ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น
4. เต็มวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.


 จำนวนชั่วโมง/ระยะเวลาเรียน
1. จำนวน 300 ชม. ระยะเวลาการเรียน 5 เดือน
2. จำนวน 150 ชม. ระยะเวลาการเรียน 5 เดือน
3. จำนวน 75 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 2.5 เดือน
4.
จำนวน 60 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 4 เดือน (เช้า-บ่าย)
5. จำนวน 40 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 2.5 เดือน

6. จำนวน 30 ชม.   ระยะเวลาการเรียน 1 เดือน

  หมายเหตุ  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โทร 035 213 334 ต่อ 0 

  กำหนดการเปิดเรียนเมื่อมีจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนเต็มกลุ่มจำนวน 20-25 คน

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันจันทร์-ศุกร์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1เสริมสวยสตรี 300
รอบเช้ารอเต็มกลุ่ม
3,010
 3003,310
 2เสริมสวยสตรี300รอบบ่าย
-
รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
 3ตัดผมชาย 300รอบเช้า3
รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
 4ตัดผมชาย300รอบบ่าย -รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 5อาหารไทยและขนมไทย
150รอบเช้า 5รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
6
อาหารไทยและขนมไทย150รอบบ่าย-รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
7
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบเช้า -รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
8
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบบ่าย
 - รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
9
ขนมอบ
300รอบเช้า
 1 รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
10
ขนมอบ
300รอบบ่าย -รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
11
ขนมอบ
300รอบค่ำ
 - รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 12ขับร้อง
75รอบค่ำ 7 รอเต็มกลุ่ม760
-
760

                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่  13 ก.ค. 2559 

 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันเสาร์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1ตัดผมชาย150
 เต็มวัน 14รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310

 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันอาทิตย์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียนจำนวน
ผู้เรียน
วันที่เปิดเรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1ช่างซ่อมโทรทัศน์สี150
 เต็มวัน 1รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
 2ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และช่างซ่อมตู้เย็น
150 เต็มวัน 4เม.ย.603,010 3003,310
 3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
และรถจักรยานยนต์
150 เต็มวัน1
ธ.ค.59
3,025 3003,325
 4นวดแผนไทยพื้นฐาน150 เต็มวัน -รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 5เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 150เต็มวัน
2รอเต็มกลุ่ม3,025 3003,325
6
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้องต้น150เต็มวัน
 9ธ.ค.59 
3,025 3003,325
7
ขนมอบ  150เต็มวัน
7
รอเต็มกลุ่ม3,010
 3003,310
8
ตัดผมชาย  150เต็มวัน
-
ก.พ.60
3,010
 3003,310
9
เสริมสวยสตรี  150เต็มวัน
-
ม.ค.603,025
 3003,325
10
การจัดดอกไม้ 150 เต็มวัน -รอเต็มกลุ่ม
3,010
 3003,310
11
อาหารไทยและขนมไทย 150เต็มวัน
1 รอเต็มกลุ่ม3,025
 3003,325
 12ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์75 เต็มวัน2
 รอเต็มกลุ่ม1,510
300
1,810
 13นวดฝ่าเท้า75เต็มวัน
3
 รอเต็มกลุ่ม1,510 3001,810
 14โปรแกรม Word 75เต็มวัน
 - รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 15โปรแกรม Excel 75เต็มวัน
1 รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 16โปรแกรม Power Point75เต็มวัน
1
 รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 17ดนตรีสากล (ไม่มีครูสอน)75
เต็มวัน -ยังไม่เปิด
1,510
 3001,810
18
เครื่องดื่ม75เต็มวัน
2
รอเต็มกลุ่ม1,510
 3001,810
 19สนทนาภาษาอังกฤษ 60รอบเช้า2
 รอเต็มกลุ่ม1,210
 3001,510
 20สนทนาภาษาอังกฤษ60รอบบ่าย
6
 รอเต็มกลุ่ม1,210
 3001,510
 21ภาษาญี่ปุ่น40
รอบเช้า
-
 รอเต็มกลุ่ม810
 3001,110
 22ภาษาญี่ปุ่น40รอบบ่าย- รอเต็มกลุ่ม810
 3001,110
23
อาหารญี่ปุ่น30เต็มวัน
1 รอเต็มกลุ่ม610 300 910
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:49 น. )
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

งานประกันคุณภาพ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 202 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้329
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้651
mod_vvisit_counterเดือนนี้9438
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด224038
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?