ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 หลักสูตรระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
     วันและเวลาที่รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนขัตฤกษ์ 08.30 - 16.30 น.
     หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

     ค่าลงทะเบียนเรียน
1. วันจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า /บ่าย /ค่ำ ชม.ละ 5 บาท
2. วันเสาร์ - อาทิตย์                      ชม.ละ 10 บาท
3. คอร์สพิเศษ 6 ชม.                 เหมาจ่าย 500 บาท
4. คอร์สพิเศษ 15 ชม.               เหมาจ่าย 1,200 บาท

แผนกเทคโนโลยีความงาม
แผนกเสริมสวยตรี

1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ
   
   - เสริมสวยสตรี 300 ชม. 4 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 สระผมเซ็ทผม 75 ชม.
      1.2 เปลี่่ยนสีผม 70 ชม.
      1.3 เกล้าผมถักเปีย 75 ชม.
      1.4 ซอยผม ดัดผม 75 ชม.
    - เสริมสวยสตรี 75 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 นวดหน้าแต่งหน้า 45 ชม.
      1.2 การแต่งเล็บ 30 ชม.
2. วันเสาร์
    - เสริมสวยสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      คอร์สที่ 1 :1.สระผมเซ็ทผม 75 ชม.     2. นวดหน้าแต่งหน้า 75 ชม.   
      คอร์สที่ 2 :1.ซอยผม ดัดผม 75 ชม.     2. เปลี่ยนสีผม 75 ชม.
    - เสริมสวยสตรี 60 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      คอร์สที่ 1 :1.นวดหน้าแต่งหน้า 45 ชม.     2. การแต่งเล็บ 15 ชม.   
      คอร์สที่ 2 :1.ช่างเสริมสวย 45 ชม.     2. การต่อผมถาวร 15 ชม.    
3. วันอาทิตย์
    - เสริมสวยสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      คอร์สที่ 1 :1.สระผมเซ็ทผม 75 ชม.     2. นวดหน้าแต่งหน้า 75 ชม.
  
      คอร์สที่ 2 :1.ซอยผม ดัดผม 75 ชม.     2. เปลี่ยนสีผม 75 ชม.

    แผนกตัดผมชาย
1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ

    - ตัดผมชาย 300 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1. ทรงสูง 120 ชม.     2. ทรงผมกลางต่ำ 180 ชม.
    - ตัดผมชาย 150 ชม.
2. วันเสาร์-อาทิตย์
    - ตัดผมชาย 150 ชม.

แผนกอาหารและโภชนาการ
    แผนกเบเกอรี่
1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ
    - เบเกอรี่ 300 ชม. 4 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 คุ๊กกี้ 75 ชม.
      1.2 พายเพรสตี้ 75 ชม.
      1.3 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 75 ชม.
      1.4 ขนมอบทั่วไป 75 ชม.
    - ขนมอบ 1 150 ชม.
2. วันเสาร์
    - ขนมอบ 1 150 ชม
    - เค้ก 45 ชม.
    - การแต่งหน้าเค้ก 45 ชม.
3. วันอาทิตย์
    - ขนมอบ 1 150 ชม
    - เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 90 ชม.
แผนกอาหารไทยและขนมไทย

1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 อาหารไทย 75 ชม.
      1.2 ขนมไทย 75 ชม.
2. วันเสาร์ (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 อาหารไทย 75 ชม.
      1.2 ขนมไทย 75 ชม.
3. วันอาทิตย์
    - อาหารไทย ขนมไทย 150  2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 อาหารไทย 75 ชม.
      1.2 ขนมไทย 75 ชม
    - อาหารญี่ปุ่น
แผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ
    - เสื้อผ้าสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 เสื้อเบื้องต้น 75 ชม.
      1.2 กระโปรงเบื้องต้น 75 ชม.
    - เสื้อผ้าสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 เสื้อสมัยนิยม 75 ชม.
      1.2 กระโปรงสมัยนิยม 75 ชม.
2. วันเสาร์-อาืิทิตย์
    - เสื้อผ้าสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 เสื้อเบื้องต้น 75 ชม.
      1.2 กระโปรงเบื้องต้น 75 ชม.
    - เสื้อผ้าสตรี 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 เสื้อสมัยนิยม 75 ชม.
      1.2 กระโปรงสมัยนิยม 75 ชม.
แผนกศิลปประดิษฐ์
1. วันธรรมดา รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ
      1.1 การจัดดอกไม้สด 40 ชม.
      1.2 ดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย 40 ชม.
      1.3 งานใบตอง 40 ชม.
      1.4 การแกะสลักผลไม้และวัสดุอื่นๆ 40 ชม.
2. วันอาทิตย์
      1.1 การจัดดอกไม้สด 40 ชม.
แผนกนวดแผนไทย
    วันอาทิตย์
      1.1 นวดฝ่าเท้า 75 ชม.
      1.2 นวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
แผนกวิชาดนตรี
    วันอาทิตย์

      1.1 ดนตรีสากล 75 ชม.(กีตาร์ /กลองชุด /คีย์บอร์ด /เบส)
      1.2 ขับร้อง 75 ชม.
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
    วันอาทิตย์
    - ช่างแอร์ 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 75 ชม.
      1.2 ช่างซ่อมตู้เย็น 75 ชม.
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
    วันอาทิตย์
      1.1 ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 60 ชม.
      1.2 ช่างซ่อมโทรทัศน์สี 150 ชม.
      1.3 ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 150 ชม.
แผนกช่างยนต์
    วันอาทิตย์

    - ช่างยนต์ 150 ชม. 2 รายวิชา (สมัครแบบยกคอร์ส)
      1.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 75 ชม.
      1.2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 75 ชม.
แผนกคอมพิวเตอร์
    วันอาทิตย์
      1.1 โปรแกรม Microsoft Word 75 ชม.
      1.2 โปรแกรม Microsoft Excel 75 ชม.
      1.3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 75 ชม.
      1.4 ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 75 ชม.
แผนกภาษาต่างประเทศ
    วันอาทิตย์ (รอบเช้า /รอบบ่าย)
      1.1 การสนทนาภาษาอังกฤษ 60 ชม.
      1.2 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 40 ชม.

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ASEAN Economic Community : AEC

 


 
 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ