ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น  [17 พ.ย. 57]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556 ,>> 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
วิธีการกรอกข้อมูล V-cop
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่ 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    
    
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     งานปรับปรุงอาคาร          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 1/2558
     งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 2/2558


  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงปม.2558 : [20 พ.ย. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ครูพิเศษ) :[19 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ : [8 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ตำแหน่งครู)
[19 ก.ย. 57]

 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุฯ"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ "ปลูกต้นพยุง"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ  ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท พราวด์ ซัคเซสและพัทยา ฟู้ดอินดัสตรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยฯ ประดิษฐ์กระทงลอย

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดโครงการห้องอุ่นใจในสถานศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดอบรมช่างชุมชน(Fix it Center) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 10

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ASEAN Economic Community : AEC