ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

กำหนดการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2557 :[6 ก.ค.57]
อบต.หันสัง ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556             อบต.ตานิม ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2556
อบต.บ้านป้อม ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2556      อบต.บ้านปากกราน ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2556

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556 ,>> 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
วิธีการกรอกข้อมูล V-cop
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่ 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงปม.58 :[22 ต.ค. 57]
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน << ดาวน์โหลด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ << ดาวน์โหลด  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ครูพิเศษ) :[19 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ : [8 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ตำแหน่งครู)
[19 ก.ย. 57]

 
วิทยาลัยฯจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ  ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยการอาชีพอินบุรี เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งประธาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดโครงการห้องอุ่นใจในสถานศีกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดอบรมช่างชุมชน(Fix it Center) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมไหว้ครู-ครอบครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯเข้ารับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 10

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ASEAN Economic Community : AEC

 


 
 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ