ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

กำหนดการ:พิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปีการศึกษา 2557 :[27 มิ.ย.57]
ประกาศผลการประกวดคำขวัญในหัวข้อ "คนไทยใส่ใจพลังงาน" :[27 มิ.ย.57]
 ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปีการศึกษา 2557ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 25557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา :[16 มิ.ย.57]
 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมส่งคำขวัญในหัวข้อ "คนไทยใส่ใจพลังาน" เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใต้โลโก้พลังคิดสะกิดโลก  :[16 มิ.ย.57]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : [25 มิ.ย. 57]
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโบชน์ร่วมกัน : [20 มิ.ย. 57]
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำศูนย์ฝึกอาชีพฯ ประจำปี 2557 : [6 มิ.ย. 57]
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดราคากลางชุดเครื่องมืออุปกรณ์ประจำศูนย์ฝึกอาชีพฯ ประจำปี2557
ตารางแสดงวงเงิน รายการกำหนดราคากลางต่อหน่วย <<< ดาวน์โหลด : [3 มิ.ย. 57]  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [26 ก.พ. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ฯ [25 ก.พ. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ฯ : [13 ก.พ. 57] 
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู : [27 ม.ค. 57]
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 


 
วิทยาลัยฯเข้ารับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯเนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯและคณะกรรมการฯเข้าตรวจราชการ ณ วิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฯ รุ่นที่๑ ประำจำปี๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

Download แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล
  แบบฟอร์มควบคุมภายใน 
  แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูล ฯ 
  แบบฟอร์มงานวางแผน ฯ 
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ 
  แบบฟอร์มงานพัสดุ 
  แบบฟอร์มงานการเงิน 

ASEAN Economic Community : AEC

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ