ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น  : [4 ธ.ค. 57]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556 ,>> 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
วิธีการกรอกข้อมูล V-cop
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่ 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ปีงปม. 2558 :[14 พ.ย. 57]
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    
    
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     งานปรับปรุงอาคาร          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 1/2558
     งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 2/2558


  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงปม.2558 : [20 พ.ย. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ครูพิเศษ) :[19 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ : [8 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ตำแหน่งครู)
[19 ก.ย. 57]

 
วิทยาลัยฯเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโครงการฯ"วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุฯ"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ "ปลูกต้นพยุง"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวของ สอศ. ในงาน "Gift Festival 2015"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท พราวด์ ซัคเซสและพัทยา ฟู้ดอินดัสตรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยฯ ประดิษฐ์กระทงลอย

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 10

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ASEAN Economic Community : AEC